ПИЛИНГ

Ресърфейсънг на кожата Различни протоколи могат да бъдат комбинирани в рецепта, но силата и количеството на продуктите се контролира внимателно.